مشخصات تست بررسی ناپایداری میکروستلایت‌ها در انواع سرطان

نام تست:بررسی ناپایداری میکروستلایت‌ها در انواع سرطان
نام اختصاری:Microsatellite Instability (MSI)
توضیحات:
سرطان کولورکتال یک سرطان ناهمگن از نظر پاتوژنز مولکولی و بی‌ثباتی ژنتیکی می‌باشد. در اکثر سرطان‌های کولورکتال، بدلیل بی‌ثباتی کروموزومی و به دنبال آن پیشرفت سرطانی تومور آدنوم مشاهده می‌شود. ناپایداری میکروساتلایت (Microsatellite Instability; MSI) یک شکل از بی‌ثباتی ژنتیکی ناشی از تغییر در سیستم ترمیم DNA است. میکروستلایت‌ها یا تکرارهای پشت سر هم کوتاه، توالی‌های تکراری DNA هستند که در طول نواحی کدکننده و غیر کدکننده ژنوم توزیع شده‌اند. ماهیت تکراری این نواحی آنها را نسبت به خطاهای عدم تطابق حساس نموده که در صورت بروز dMMR منجر به تجمع جهش‌هایی در طول تکرار می‌گردد که به عنوان ناپایداری میکروستلایت (MSI) بیان می‌شود. در واقع ناپایداری میکروستلایت (MSI) با تغییرات متعدد در میکروستلایت‌ها مشخص شده و در نتیجه فرآیند بازسازی عدم تطابق DNA مختل می شود. آزمایش MSI عملکرد سیستم MMR را ارزیابی کرده و اهمیت بالینی متفاوتی برای سرطان‌های اسپورادیک و سرطان‌های ارثی دارد. در حدود 15 درصد از سرطان‌های کولورکتال، ناپایداری میکروساتلایت را به دلیل جهش رده زایا در یکی از ژن‌های تعمیر عدم تطابق (MLH1، MSH2، MSH6 و PMS2) و یا خاموش شدن اپی ژنتیکی MLH1 نشان می‌دهند. سرطان کولورکتال با MSI دارای ویژگی‌های متمایز، از جمله تمایل به بوجود آمدن در کولون پروگزیمال، تمایز نفوذ لنفوسیتی ضعیف و مشخصه بافت شناسی Mucinous یا Signet-ring می‌باشد. به نظر می‌رسد بیماران مبتلا به تومورهای MSI نسبت به بیماران دارای تومورهای با میکروستلایت پایدار، پیش آگهی بهتری نشان می‌دهند، اما پاسخ به شیمی‌درمانی مبتنی بر 5-فلوروراسیل در بیماران دارای تومور با MSI ضعیف‌تر است. برای مشخص شدن MSI نمونه DNA توموری از نمونه بافت پارافینه توموری بیمار و DNA بافت نرمال از خون محیطی استخراج می‌گردد و ناپایداری میکروستلایت با کمک پنج مارکر BAT25, BAT26, NR24, NR21, NR27 و مقایسه طول این مارکرها در بافت نرمال و توموری فرد مبتلا با روش الکتروفورز موئینه‌ای (Capillary Electrophoresis) انجام می‌شود. در صورتی که دو مارکر و یا بیشتر ناپایداری نشان دهد بصورت MSI-High، اگر تنها یک مارکر ناپایداری نشان دهد بصورت MSI-Low و در صورتی که همه مارکرها پایداری نشان دهند بصورت MSS گزارش خواهد شد.این آزمایش نقش ثابتی در شناسایی سندرم‌های سرطان ارثی داشته و در سرطان‌های گوارشی جراحی شده از اهمیت پیش‌آگهی برخوردار است. بررسی این مارکرها همچنین در ارزیابی پارامترهای پاسخ به ایمونوتراپی حائز اهمیت است. این یافته‌ها اخیراً درخواست برای آزمایش مولکولی MSI را به عنوان یک بیومارکر پیش‌بینی‌کننده برای ایمونوتراپی افزایش داده است.

 

 

بیماری‌های مرتبط:

سرطان کولورکتال، سرطان ریه، ملانوم، سرطان سر و گردن، لنفوم

 

روش انجام آزمایش:

Fragment Analysis

 

نوع نمونه:

بلوک پارافینی حاوی بیش از 20 درصد بافت تومورال همراه با 5 - 10 سی‌سی خون محیطی با ضدانعقاد EDTA

 

زمان پاسخدهی:

14 روز کاری

 

 

 

 
 

کلمات کلیدی: سرطان، تومور، ایمونوتراپی، کیترودا، درمان سرطان، شیمی درمانی، درمان هدفمند، ناپایداری، سرطان ارثی، سرطان اسپورادیک، ژنتیک، توالی، دی ان ای، جهش، ژن، داروهای ایمونوتراپی، کلورکتال، سرطان ریه، سرطان پستان، سرطان دستگاه گوارشی، آزمایش ژنتیک، انکولوژی، هماتولوژی، رادیوتراپی، پیش آگهی
 
Keywords: Cancer, GIST, Tumor, Immunotherapy, MMR, MSI, Microsatellite Instability, Mismatch Repair, IHC, Colorectal, Hereditary Cancer, Breast Cancer, Keytruda, Chemotherapy, Pembrolizumab, Hodgkin lymphoma, Head and Neck, Cervical, Melanoma, Lung, Lynch, PD-L1, PD-1
 
 

ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 07:30 الی 17:30 پنج شنبه 07:30 الی 14:30

تهران، شهرک غرب، میدان صنعت، ضلع غربی ایستگاه مترو صنعت، پلاک 2 (مسیریابی)55 39 36 88 - 021 کدپستی: 13713-14667

تمامی حقوق این وب‌سایت برای مرکز پاتولوژی و ژنتیک کریمی‌نژاد-نجم‌آبادی است.