استخدام

مرکز پاتولوژی و ژنتیک کریمی نژاد-نجم آبادی در نظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی خود در بخش مولکولی تعدادی از افراد فعال با مشخصات زیر را استخدام نماید:

 

مدرک تحصیلی  لیسانس, فوق لیسانس و دکترای ژنتیک یا رشته های مرتبط
سابقه کار  2سال سابقه ی کار در زمینه تست های تشخیص ژنتیک پزشکی
تجربیات  تسلط بر روش های مختلف,PCR  آنالیز داده های توالی یابی به روش سنگر (Data  ,(Sanger Sequencing آشنایی با پایگاه های داده های ژنتیکی و توانمند در برنامه های  بیوانفورماتیک مربوط به آنالیز داده های ژنوم.

 

لطفا رزومه خود را تا تاریخ  99/02/15  به آدرس ایمیل ذیل ارسال فرمایید.

job@irangenepath.com  

تلفن: 5-88363952