استخدام

استخدام در مرکز پاتولوژی و ژنتیک کریمی نژاد-نجم آبادی:

- فوق لیسانس یا دکترا ژنتیک یا بیولوژی مولکولی.

- حداقل 2 سال سابقه مرتبط در تشخیص سرطان ها با روش مولکولی پیشرفته.

- تسلط برروش های مختلف,PCR  آنالیز داده های توالی یابی به روش سنگر و توانمند در برنامه های بیوانفورماتیک مربوط به ژنوم.

 

لطفاً کلیه درخواست کنندگان با در دست داشتن رزومه ی خود تا تاریخ 98/03/31 به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

شهرک غرب, میدان صنعت, خیابان حسن سیف, ک 4, پ2

تلفن: 5-88363952

پست الکترونیکی: job@irangenepath.com