همکاری با ما

استخدام در مرکز پاتولوژی و ژنتیک کریمی نژاد- نجم آبادی:

- فوق لیسانس یا دکترا ژنتیک یا بیولوژی مولکولی

- حداقل 2 سال سابقه مرتبط وتسلط بر روش های Sanger Sequencing، ساترن، MLPAو آنالیز داده ها در تشخیص بیماری های تک ژنی

لطفاً کلیه درخواست کنندگان رزومه ی خود را تا تاریخ97/05/07 به آدرس ایمیل ذیل ارسال نمایند:

job@irangenepath.com  

شهرک غرب, میدان صنعت, خیابان حسن سیف, ک 4, پ2

تلفن: 5-88363952