مدیران مرکز

 

پروفسور محمد حسن کریمی‌نژاد؛ بنیان‌گذار، مسئول فنی و رئیس مرکز پاتولوژی و ژنتیک

  • درجه علمي: استاد دانشگاه (پروفسور) 
  • متخصص پاتولوژی (آسیب‌شناسی) تشریحی
  • فوق تخصص پاتولوژي كودكان 
  • فوق تخصص پاتولوژي زنان

 

         *مشاهده رزومه*

 

پروفسور حسین نجم‌آبادی؛ بنیان‌گذار، مسئول فنی و مدیر بخش ملکولی

  • درجه علمي: استاد دانشگاه (پروفسور) 
  • پی اچ دی بیولوژی ملکولی و بیوشیمی
  • فوق دکتری بیولوژی ملکولی و بیوشیمی

 

       *مشاهده رزومه*

 

دکتر رکسانا کریمی‌نژاد: مدیر بخش سیتوژنتیک

   Dr. rer. nat; Freie universitat Berlin

 

        *مشاهده رزومه*

 

  

 

دکتر آریانا کریمی‌نژاد: مدیر بخش ژنتیک بالینی

  • دکترای پزشکی

     

       *مشاهده رزومه*

 

دکتر سیاوش قادری سهی؛ مدیر بخش پاتولوژی

  • متخصص پاتولوژی (آسیب‌شناسی) بالینی و تشریحی

 

      *مشاهده رزومه*