لیست قیمت آزمایشات

----------------------------------------  1399/07/10  ----------------------------------------

همکاران محترم؛ لیست قیمت آزمایشات مرکز از طریق لینک زیر قابل دسترسی است.

 (لینک تعرفه های جدید در روز پنجشنبه مورخ 1399/08/08 در دسترس خواهد بود)

(دریافت فایل فشرده قیمت آزمایشات بخش پاتولوژی)

--------------------------------------------------------------------------------------------------