لیست قیمت آزمایشات

----------------------------------------  1399/05/01  ----------------------------------------

همکاران محترم؛ لیست قیمت آزمایشات مرکز از طریق لینک زیر قابل دسترسی است.

(دریافت فایل فشرده قیمت آزمایشات)

--------------------------------------------------------------------------------------------------