شرایط و نحوه انجام تست اسکاچ (مخصوص مراجعین)

  1. یک قطعه نوار چسب به عرض 1cm و طول 8cm آماده نمایید.
  2. از هر سمت 1cm را روی هم بخوابانید بطوریکه جای به دست گرفتن نوار بدون چسبیدن به دست ایجاد شود.
  3. سپس نوار را در سر یک اپلیکاتور چوبی قرار دهید به صورتی که قسمت چسبناک به سمت بیرون باشد و توسط انگشت اشاره و شست دو قسمت برگردانده شده را با بدنه اپلیکاتور به دست بگیرید (دقت شود قسمت چسبناک حتما بیرون باشد و هیچ چسبندگی بین نوار و اپلیکاتور ایجاد نشود).
  4. بیمار در حالت Knee-chest  (سجده) قرار می گیرد و کمی فشار داخل شکمی را افزایش می دهد تا مخاط مقعد نمایان شود.
  5. اپلیکاتوری که در سر آن چسب قرار داده اید به اطراف مقعد بکشانید (مرکز، راست، چپ) و بچسبانید و پس از یک دقیقه جدا نمایید، سپس نوار چسب را از سر اپلیکاتور برداشته و از سمت چسبناک روی اسلاید بچسبانید.
  6. قسمتهای اضافه چسب را از دو طرف اسلاید چیده و دور بریزید.
  7. در هنگام تهیه اسلاید حتما دستکش پوشیده شود.
  8. بعد از تهیه اسلاید، دستها حتما شسته شوند.
  9. این تست حتما ابتدای صبح قبل از اجابت مزاج انجام شود.
  10. اسلاید را در اسرع وقت به آزمایشگاه تحویل دهید.