شرایط نمونه گیری کشت ادرار خانم ها (مخصوص مراجعین)

 

        برای نمونه ­گیری جهت آزمایش کشت ادرار نکات زیر را دقیقا مراعات فرمائید :

  1. نوشیدن آب فقط در حد رفع تشنگی مجاز می باشد نه بیش از آن.
  2. ظرف ادرار استریل است از تماس دست به داخل یا لبه ظرف جدا خودداری فرمائید.
  3. ابتدا دستهای خود را با آب و صابون بشویید، ناحیه تناسلی را از جلو به عقب (بدون حرکت رفت و برگشت) بشویید بطوریکه چینهای پوستی اطراف مجرا کاملاً تمیز و عاری از ترشح گردد. سپس ناحیه را با دستمال تمیز خشک نمایید.
  4. با انگشتان خود دو لب بزرگ و کوچک مجاور مجرای ادرار را باز نگهدارید تا ادرار مستقیماً و بدون تماس با پوست خارج گردد.
  5. در حالیکه دو طرف لبهای مجاور مجرای ادرار را باز نگه­داشته‌اید اجازه دهید ابتدای ادرار داخل توالت ریخته شود.
  6. مراقب باشید داخل یا لبه ظرف با دست و یا پوست بدن تماس نداشته باشد.
  7. در حین ادرار کردن وسط جریان ادراررا داخل ظرف بریزید.
  8. حتی­الامکان نمونه در داخل آزمایشگاه گرفته شود در غیر اینصورت نمونه را در حداقل زمان (در عرض 30 دقیقه) به آزمایشگاه برسانید.
  9. درب ظرف را محکم ببندید، نمونه را در محل مشخص شده در دستشویی قرار داده فیش دریافت کرده و به پذیرش اطلاع دهید.