شرایط نمونه گیری کشت ادرار آقایان (مخصوص مراجعین)

 

        برای نمونه ­گیری جهت آزمایش کشت ادرار نکات زیر را دقیقا مراعات فرمائید:

  1. نوشیدن آب فقط در حد رفع تشنگی مجاز می باشد نه بیش از آن.
  2. ظرف ادرار استریل است از تماس دست به داخل یا لبه ظرف جدا خودداری فرمائید.
  3. ابتدا دستهای خود را بطور کامل با آب و صابون بشویید. ناحیه تناسلی را با آب بشویید و با دستمال تمیز خشک نمایید.
  4. قسمت اول ادرار خود را دور ریخته و وسط جریان ادرار را داخل ظرف استریل که داده شده است بریزید.
  5. دقت فرمایید دستتان به درب و داخل ظرف مالیده نشود.
  6. حتی ­الامکان نمونه در داخل آزمایشگاه گرفته شود در غیر اینصورت نمونه را در حداقل زمان (کمتر از 15دقیقه) به آزمایشگاه برسانید.
  7. درب ظرف را محکم ببندید، نمونه را در محل مشخص شده در دستشویی قرار داده فیش دریافت کرده و به پذیرش اطلاع دهید.