شرایط نمونه گیری خلط (مخصوص مراجعین)

 

  1. مشخصات لیبل ظرف را چک نمایید.
  2. نمونه خلط صبحگاهی نمونه ارجح برای این تست است.
  3. جهت­ گرفتن نمونه خلط، بهتر است پس از بیدار شدن حتی­ المقدور در بستر و بدون خوردن غذا(ناشتا)، درب ظرف را باز کرده و نفس عیمقی از راه بینی کشیده و برای لحظه­ ای نفس خود را در سینه حبس کنید و با سرفه عمیق خلط را به داخل ظرف مربوطه تخلیه نمایید. سعی شود خلط با آب دهان مخلوط نگردد و یا آب دهان به جای خلط داده نشود(آب دهان شفاف و رقیق است ولی خلط ماده موکوسی چسبنده است که یکجا خارج می‌شود).
  4. در صورتیکه نتوانید با سرفه کردن نمونه خلط بدهید، از بخور گرم، استنشاق نمایید، یا با آب نمک رقیق غرغره نمایید تا خلط تحریک شود.
  5.  در مورد نمونه­ های چندنوبته، هر روز یک نوبت انجام شود.
  6. حجم نمونه در هربار نمونه­گیری حداقل دو میلی­لیتر (بهتر است سه تا پنج میلی­لیتر) باشد.
  7. پس از نمونه­ گیری باید نمونه، هرچه سریعتر و حداکثر تا نیم­ساعت جهت بررسی به آزمایشگاه انتقال داده شود. حین حمل نمونه از گرما و نور مستقیم آفتاب دور نگه داشته شود.
  8.  در صورتیکه درخواست کشت سل(BK) داشته باشید باید نمونه قبل از ساعت 12 ظهر جمع­ آوری و به آزمایشگاه انتقال داده شود.
  9. درب ضرب را محکم ببندید، نمونه را در محل مشخص شده در دستشویی قرار داده، فیش دریافت کرده و به پذیرش اطلاع دهید.