شرایط قندخون 2 ساعت بعدازصبحانه (مخصوص مراجعین)

 

  • از شب قبل آزمایش حداقل 8ساعت ناشتا بوده و در طی زمان ناشتا از خوردن چای و قهوه خودداری نمایید.
  • پس از اینکه نمونه اول (ناشتا) گرفته شد، صبحانه معمولی را که هر روز مصرف می­نمایید میل نمایید.
  • با شروع صبحانه زمان را یادداشت نمایید و دقیقاً 2ساعت بعد از شروع صبحانه جهت نمونه­گیری نمونه­­دوم در آزمایشگاه حاضر باشید.
  • در طی این2ساعت از ورزش و پیاده­روی خودداری نمایید (بهتر است این زمان در آزمایشگاه سپری شود).
  • طیاین 2ساعت، خوردن و آشامیدن ممنوع می­باشد(نوشیدن آب در حد متعارف بلامانع است).
  • توصیه می­شود قند ناشتاو2ساعت بعد از صبحانه در یک روز انجام گیرد.
  • مدت زمان صرف صبحانه حداکثر 20دقیقه شود.
  • در طی این 2ساعت سیگار کشیدن، ممنوع است.