شرایط جمع آوری نمونه مدفوع جهت آزمایشiFOB (مخصوص مراجعین)

  1. این آزمایش نیاز به پرهیزغذایی ندارد.
  2. حتی­الامکان از مصرف زیاد الکل، قرصهای­ضدالتهاب، داروهای­کورتونی 48ساعت قبل از تست خودداری کنید.
  3. در هنگام پریود جمع­آوری نمونه انجام نشود.
  4. در صورت استفاده از توالت­فرنگی حتما از کاغذ یا پوشش دیگری استفاده کنید تا نمونه با آب موجود در کاسه توالت مخلوط نشود.
  5. مقدار نمونه لازم برای ازمایش حدود 5گرم (حداقل معادل یک نخود) از چند جای مدفوع می­باشد که آنرا با قاشقک ظرف تحویل داده شده به شما، داخل ظرف منتقل کنید.
  6. به هیچ عنوان نمونه با آب یا ادرار مخلوط نشود.
  7. در صورتیکه هموروئید خون‌ریزی دهنده دارید قبل از درمان خونریزی نمونه‌گیری انجام نشود.
  8. درب ظرف را محکم ببندید، نمونه را در محل مشخص شده در دستشویی قرار داده، فیش دریافت کرده و به پذیرش اطلاع دهید