شرایط انجام آزمایش VMA (مخصوص مراجعین)

 

                جهت آزمایش VMA به مدت 72 ساعت از مواد زیر مصرف نکنید:

                موز، آب جو، پنیر کهنه،  شراب، مرکبات، کاکائو، قهوه، باقلا، چای، وانیل، گردو، حبوبات