روش نمونه گیری ادرار در نوزادان و شیرخوران با استفاده از کیسه ادرار (یورین بگ)

 • ابتدا دست ها را کاملا با آب و صابون بشویید.
   

الف)کودکانی که هنوز کنترل ادرار خود را ندارند.

 • ناحیه تناسلی نوزاد یاشیرخوار را با صابون بچه شستشو داده سپس خوب آبکشی نمایید (شستشو باید از جلو به عقب باشد در دختر بچه‌ها کاملا لبها را باز نموده و به آرامی شستشو دهید).
 • ناحیه تناسلی را با پارچه بدون پرز خشک نمایید.
 • چسب کیسه ادرار را برداشته، به­صورتی­که کیسه آلوده نشود روی ناحیه تناسلی نوزاد و یا شیرخوار بچسبانید، دقت نمایید داخل کیسه را لمس ننمایید.ناحیه تناسلی در دختران و آلت را در پسران لمس نکنید. کیسه را بسته به جنسیت نوزاد یا شیرخوار به گونه­ای در محل قرار دهید که کل ناحیه تناسلی دختران یا کل آلت در پسران را بپوشاند و چسب اطراف در تمامی محیط دایره‌ای شکل آن به پوست بچسبد. روزنه اندک باعث نشت ادرار و عدم کفایت نمونه برای کشت میکروبی می‌شود.
 • کیسه ادرار حداکثر باید نیم­ساعت در محل بماند. بنابراین از قبل به نوزاد یا شیرخوار به اندازه کافی مایعات بدهید تا احتمال ادرار کردن بیشترشود (در صورت زیادتر شدن زمان، کیسه جدید استفاده نمایید). 
 •  به محض ادرار کردن نوزاد و یا شیرخوار کیسه را بردارید و به گونه‌ای سوراخ آن را تا کنید که ادرار از آن خارج نشود سپس بصورت ایستاده در ظرفی که به شما داده شده است قرار دهید (دقت نمایید ظرف در تمام مدت  عمودی حمل شود تا ادرار از کیسه خارج نشود).
 • سپس نمونه را در کمتر از 15دقیقه به آزمایشگاه رسانده و در محل مشخص شده در دستشویی قرار داده، فیش دریافت کرده و به پذیرش اطلاع دهید.
 • در صورت نشت ادرار به خارج از کیسه تنها امکان بررسی میکروسکوپی و شیمیایی وجود دارد ولی امکان کشت نیست و باید مجدد تکرار شود.

 

ب) در کودکانی که با روش سرپا گرفتن می­توانند ادرار نمایند:

 • ناحیه تناسلی کودک را با صابون بچه شستشو داده سپس خوب آبکشی نمایید (شستشو باید از جلو به عقب باشد در دختر بچه‌ها کاملا لبها را باز نموده و به آرامی شستشو دهید.)
 • ناحیه تناسلی را با پارچه تمیز و بدون پرز خشک نمایید.
 • وسط جریان ادرار را به نحوی که ادرار با پوست کودک تماس پیدا نکند در ظرف استریلی که از آزمایشگاه تحویل گرفته­اید جمع­آوری نمایید (بگذارید قسمتی از اول ادرار خارج شود سپس اقدام به جمع آوری نمایید).
 • در هنگام جمع­آوری دقت نمایید داخل ظرف و درب آن را لمس نکنید.
 • نمونه را در کمتر از 15دقیقه به آزمایشگاه رسانده و در محل مشخص شده در دستشویی قرار داده، فیش دریافت کرده و به پذیرش اطلاع دهید.