خط مشی کیفیت

بسمه تعالی

مرکز پاتولوژی و ژنتیک کریمی نژاد در سال 1358 توسط جناب آقای پروفسور محمد حسن کریمی نژاد با هدف شناسایی، پیشگیری و کمک به درمان بیماری های ژنتیکی در راستای ارتقای سلامت جامعه و با رسالت فراهم سازی ساختار آزمایشگاهی توانمند جهت ارائه کارآمدترین خدمات ژنتیکی در سطح ملی و بین المللی آغاز نموده و همواره تلاش نموده است که شرایط همکاری و مشارکت با برترین مراکز علمی و پژوهشی بین المللی را فراهم آورد.

در سال 1375 با پیوستن جناب آقای پروفسور حسین نجم آبادی نام مرکز به مرکز پاتولوژی و ژنتیک کریمی نژاد-نجم آبادی تغییر یافت.

این مرکز به عنوان یکی از مجرب ترین و مجهز ترین آزمایشگاه های خاورمیانه همواره کوشیده است خدمات خود را با بالاترین سطح دقت، صحت و سرعت ارائه داده و دستیابی به این اهداف را با فراهم آوری بهترین امکانات و منابع، به کارگیری مجرب ترین تیم های تخصصی کشور و استفاده از برترین تجهیزات و فناوری های نوین تضمین نماید.

این مرکز جهت تحقق و استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد INSO-ISO 15189:1393  و ISO9001:2015  اهداف زیر را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است :

  1. ارائه نتایج دقیق و به هنگام با بالاترین سطح اطمینان
  2. ارتقای رضایت و اعتماد مراجعین با حفظ رازداری، صداقت، احترام، ایجاد محیط امن و آرام، توجه به خواسته ها و نیازهای آنها در چهارچوب الزامات قانونی و مقررات ملی و فني
  3. انطباق صلاحیت کارکنان آزمایشگاه جهت تصدی پست های سازمانی و ارتقاء مهارت و افزايش سطح علمی آزمایشگاه و كاركنان از طريق اجراي برنامه های مداوم آموزشي، پژوهشی و تحقیقاتی
  4. تامین و بهبود منابع مکفی و زیرساخت های لازم، به کارگیری به روز ترین روشهای انجام آزمایش و استفاده از کارآمدترین تجهیزات به منظور کاهش خطای انسانی جهت ایجاد بهبود و افزایش مداوم سطح کیفی خدمات آزمایشگاه
  5. توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای بهره مندی از تکنولوژی های نوین، ارتقاء اطلاع رسانی، گسترش ارتباطات و بهبود ارائه خدمات
  6. حفظ و افزایش مداوم کیفیت خدمات و بهبود مستمر عملکرد آزمایشگاه

به منظور اطمینان از برقراری و انطباق الزامات استاندارد و دستیابی به اهداف مذکور مدیریت ارشد آزمایشگاه خود را ملزم و متعهد میداند که تمامی امکانات و منابع را جهت برآوردن الزامات این استاندارد فراهم آورده و با تعیین مدیریت کیفیت از پیشبرد سیستم، کارایی، اثربخشی و انطباق آن با الزامات استاندارد و قانونی اطمینان حاصل نموده و گزارش های مستمر را جهت بهبود و بازنگری مداوم بر روی اهداف و خط مشی دریافت می­نماید، سایر کارکنان نیز با آگاهی و آموزش در این رابطه جهت دسترسی به این مهم مشارکت خواهند نمود.

مدیریت ارشد آزمایشگاه :        پروفسور محمد حسن کریمی نژاد                              پروفسور حسین نجم آبادی