برنامه کاری آزمایشگاه در نوروز

جهت مشاهده و دانلود برنامه کاری و پذیرش نمونه در روزهای پایانی سال 1402 و ایام نوروز 1403 از طریق کلیک بر روی لینک زیر اقدام فرمایید:

برنامه کاری و پذیرش نمونه در پایان سال 1402 و ایام نوروز