برنامه پذیرش اسفند 1399 وفروردین 1400

همکاران گرامی/مراجعین محترم

برنامه پذیرش اسفند ماه 1399 و فروردین 1400 از طریق لینک  زیر در دسترس می باشد، در صورت هرگونه ابهام و سوال با مرکز تماس حاصل فرمایید.

لینک